Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Informacja dla pacjentów korzystających z usług Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE 4.5.2016, poz. L119/1) informuję, że:

  1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5 jest Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających z jego usług. Funkcję Administratora pełni Dyrektor Pani Elżbieta Szklarek.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Renata Klimek, adres e-mail: iodo@bieganski.com.pl ;

  3. Podanie danych osobowych warunkuje świadczenie usług zdrowotnych, a ich przetwarzanie realizowane będzie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być urzędy, instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w szczególności takie jak: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, Sądy, Prokuratura, Policja na wniosek Prokuratury, Rzecznik Praw Pacjenta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Organy Nadzorcze i Kontrolne, podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzoną działalnością leczniczą,

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2017 r. , poz.1318 ze zm.),

  6. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

  7. Na stwierdzone nieprawidłowe przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.

 
 
Informator Pacjenta
 
 Sieć Szpitali - oficjalna strona rządowego projektu sieci Szpitali
 
Program leki 75 + 
 
INFORMACJA
 
 Z uwagi na bariery architektoniczne w budynku Dyrekcji uprzejmie informujemy, ze skargi i wnioski składane osobiście przez osoby niepełnosprawne w zakresie hospitalizacji pacjentów oraz porad ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przyjmuje  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w Przychodni Specjalistycznej w gabinecie koordynatora rejestracji  we wtorki w godz. 9;00-10;00 lub po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do Sekretariatu Głównego nr 42 251-60-50.
                                                                                                                                                                                                                  
 
Odbiór depozytu pacjentów WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 
Komunikat Nr 5/2017 Dyrektora WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego z dnia 18.01.2017 roku w sprawie informacji o odbiorze depozytu pacjentów WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 
 
Szanowni Państwo

  Zależy nam na wzajemnej życzliwości, dlatego między innymi w każdym  oddziale dostępne są Prawa Pacjenta i

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego

Znajduje się w Oddziałach Szpitala i jest ogólnie dostępny dla pacjentów Szpitala.  
 
Ufamy, że po zapoznaniu się z ich treścią łatwiej będzie się nam porozumieć w podstawowych kwestiach dotyczących pobytu Państwa w szpitalu.

    W sprawach nieujętych w Regulaminie Organizacyjnym proszę się zwracać do lekarzy lub pielęgniarek dyżurujących w poszczególnych oddziałach.
 

 
Przyjęcie do Szpitala
 
Odwiedziny
 
Prawa i Obowiązki Pacjenta
 
 

 

 
Vademecum - Informator o świadczeniach opieki zdrowotnej
 
Pacjent - kolejka oczekujących
 
Grypa A/H1N1
 


                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.