Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego
Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich akceptację X

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Strona główna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego Nawigacja

Informacja dla pacjentów korzystających z usług Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. U. UE 4.5.2016, poz. L119/1) informuję, że:

  1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5 jest Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających z jego usług. Funkcję Administratora pełni Dyrektor Pani Elżbieta Szklarek.

  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Renata Klimek, adres e-mail: iodo@bieganski.com.pl ;

  3. Podanie danych osobowych warunkuje świadczenie usług zdrowotnych, a ich przetwarzanie realizowane będzie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być urzędy, instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa, w szczególności takie jak: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, Sądy, Prokuratura, Policja na wniosek Prokuratury, Rzecznik Praw Pacjenta, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Organy Nadzorcze i Kontrolne, podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzoną działalnością leczniczą,

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( tj. Dz.U. z 2017 r. , poz.1318 ze zm.),

  6. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

  7. Na stwierdzone nieprawidłowe przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy.

 

 
Dzień 2 stycznia 2018 roku ustalony w Szpitalu jako dzień wolny.
 


 
UWAGA
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, że zapisy do Poradni poprzez aplikację e-rejestracja są możliwe wyłącznie dla pacjentów kontynuujących leczenie.
Zapisy na pierwszą wizytę do Poradni mogą Państwo dokonać:
- osobiście w Rejestracji Przychodni Specjalistycznej, ul. Kniaziewicza 1/5 w Łodzi,
- telefonicznie na nr telefonu 42 251-60-51; 42 251-62-66 w godz. 8:00-15:00
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w ciągu 14 dni od dnia zapisania się na wizytę do Poradni należy dostarczyć oryginał skierowania.


Informator Pacjenta


Regulamin Wewnętrzny Przychodni Specjalistycznej WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

                                                                                                                                                                                                            

Komunikat Nr 83/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie harmonogramu parcy Punktów Pobrań badań laboratoryjnych i pobierania badań w ramach świadczeń odpłatnych.


Rezygnację z wizyty należy zgłosić telefonicznie  od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-15:00 pod nr:    

42 251-60-51,   42 251-62-66 Informujemy, iż od 1 stycznia 2015 roku Przychodnia Specjalistyczna realizuje świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie tzw. Szybkiej Terapii Onkologicznej.

Świadczenia realizowane są w następujących Poradniach:

  • Dermatologicznej
  • Hepatologicznej
  • Chorób Przewodu Pokarmowego      

 tel. (42) 251 62 95

 

Oficjalna strona poświęcona Szybkiej Terapii Onkologicznej - www.pakietonkologiczny.gov.plArchiwum

                
© 2009 Webessence All Rights Reserved.